Kövess minket Facebook-on

A KLUBBAN VALÓ RÉSZVÉTEL ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

 1. A Klub fő célja a Cég által szervezett közvetlen eladás promótálása, valamint a Cégel való együttműködés megkönnyítése.

 2. A Klubba való regisztráció térítésmentes és a www.betterware.hu honlapon található regisztrációs formanyomtatvány kitöltése után történik meg.

 3. A Klub Tagjai az alábbi csoportokra oszthatók: Független Képviselők, valamint Állandó Ügyfelek.

 4. Független Képviselő lehet: minden természetes személy, jogi személy, valamint üzleti tevékenységet folytató szervezeti egység jogi személyiség nélkül. A Független Képviselő teljes felelősséggel tartozik, valamint üzleti kockázatot vállal az általa vezetett üzleti tevékenység keretein belül.

 5. Állandó Ügyfél lehet: mi nden természetes személy, jogi személy, valamint üzleti tevékenységet folytató szervezeti egység jogi személyiség nélkül, aki a terméket saját felhasználásra szerzi be. Az Állandó Ügyfél jogosult a termékek nagykereskedési áron történő beszerzésére, valami nt vásárláskor kedvezmény igénybevételére. Az Állandó Ügyfél nem értékesítheti tovább a termékeket.

 6. A Klub Tagjai kötelezettek a Klubban Való Részvétel Általános Szabályainak, valamint a Magyarországon érvényes jogi előírások szigorú betartására.

 7. A Klub Tagjai nem állnak a cég, valamint a cég más telepének alkalmazásában, valamint azoknak nem képviselői. Ebből kifolyólag nincsenek felhatalmazva a cég képviseletére semmilyen formában, továbbá nincsenek felhatalmazva kötelezettségvállalásra a cég nevében, vagy a cég részére.

 8. A Klubban való részvétel részletes szabályai, valamint azoknak esetleges változásai nyomtatott formában, a Klub Tagjainak küldött „Iratokban”, valamint a www.betterware.hu honlapon találhatók meg.

 9. Az „Iratokat” különösképpen az alábbiak képzik: „A Klubban Való Részvétel Részletes szabályai”, „A Klub Szabályzata”, „A Klub Tagjainak Etikai Kódexe”.

 10. Egyik Független Képviselőnek/Állandó Ügyfélnek sem áll jogában előzetes, a cég vagy a cég egyik telepe által kiadott írásos felhatalmazás nélkül felhasználni a Betterware, Blue Nature és BlueStyle megnevezéseket és logókat vagy más megnevezést, szolgáltatást és szellemi tulajdont ami a cég tulajdonát képzi.

 11. A Cég fenntartja a Független Képviselővel/Állandó Ügyféllel kötött szerződés elfogadásának vagy felmondásának jogát további indok megadása nélkül.

 12. A Cég előzetes írásos felhatalmazása nélkül a Független Képviselőnek nem áll jogában a Szerződésből eredő jogait átruházni. Az Állandó Ügyfélnek nem áll jogában a Szerződésből eredő jogait átruházni.

 13. A Klub Tagja bármelyik pillanatban dönthet tagságának felmondásáról írásos kérvény beadásával.

 14. A termékek értékesítése kizárólag a közvetlen értékesítési hálózatban történik, a tradicionális kiskereskedelm i (pl. boltok, bazárok, vásárok), valamint internetes értékesítés és internetes aukciók kizárásával.